Startsida


Välkommen till webbsidan Arbete och Hälsa som inriktar sig på förskolans arbetsmiljö!


Denna webbsida har skapats för att lyfta fram den kunskap som forskningen om förskolans arbetsmiljö genererat. Forskargruppen som genomfört de tidigare projekten tillhör  Umeå universitet, Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet i Sundsvall. Av de nu pågående projekten drivs dessa vid Umeå universitet, institutionen för psykologi. Målet med denna webbsida är att sprida den kunskap forksningprojekten genererat till alla som är intresserade av denna viktiga fråga.


Sidan vänder sig bland annat till  skolledare, politiker, företagshälsovård, skyddsombud och inte minst alla pedagoger som idag arbetar i förskolan.  Jag som skapat denna sida heter Fredrik Sjödin och jag arbetar  som forskare vid Umeå universitet och institutionen för psykologi.


Har du några frågor tveka inte att kontakta mig.NYHET

Ska ni köpa in nya leksaker eller andra produkter till förskolan som barnen ska leka eller arbeta med? Testa då vår nya guide för att utvärdera om produkten riskerar att leda till störande ljud i verksamheten.


Genom att svara på några få enkla frågor om produkten får ni en slutpoäng som visar ifall den riskerar att leda till störande ljud. Poänguträkningen är baserad på skattad ljudstörning för olika egenskaper i ett avslutat forskningsprojekt.


Klicka på länken nedan så kommer ni till guiden. 


Verktyg för utvärdering av risk för ljudstörning vid inköp av produkter och leksaker till förskolan

Copyright © All Rights Reserved