Startsida

 

Välkommen till webbsidan Arbete och Hälsa som inriktar sig på förskolans arbetsmiljö!

 

Denna webbsida har skapats för att lyfta fram den kunskap som forskningen om förskolans arbetsmiljö genererat. Forskargruppen som genomfört de tidigare projekten tillhör Umeå universitet, Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet i Sundsvall. Av de nu pågående projekten drivs dessa vid Umeå universitet, institutionen för psykologi. Målet med denna webbsida är att sprida den kunskap forksningprojekten genererat till alla som är intresserade av denna viktiga fråga.

 

Sidan vänder sig bland annat till skolledare, politiker, företagshälsovård, skyddsombud och inte minst alla pedagoger som idag arbetar i förskolan. Jag som skapat denna sida heter Fredrik Sjödin och jag arbetar som forskare vid Umeå universitet och institutionen för psykologi.

 

Har du några frågor tveka inte att kontakta mig.

Copyright © All Rights Reserved